20.5. v Nespekách u Prahy se uskuteční Náš Jarmark na podporu autorské tvorby. Přijďte podpořit umělce. Jste srdečně vítáni!
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Smluvní podmínky Náš Jarmark

 

Řemeslný jarmark na podporu autorské tvorby

Pořadatel Michaela Slezáková, Vůně a radosti

 

 1. Podmínkou účasti na jarmarku je prodej výrobků vlastní výroby. Pokud jsou některé doplňky vyrobené jinou firmou, je prodejce povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli a na takovém prodeji se s pořadatelem domluvit.

 2. Účastí na jarmarku se prodejce zavazuje, že má k prodeji zařízenou platnou živnost, která prodej výrobků umožňuje. Pokud tomu tak není, nenese za tuto skutečnost pořadatel žádnou zodpovědnost.

 3. Pořadatel je povinen přenechat prodejci prostor dle domluvy na přihlášce. Prodejce je povinen předat pořadateli prodejní místo ve stavu v jakém mu byl přenechán do užívání nejpozději do dvou hodin po ukončení prodejní doby.

 4. Prodejce je povinen dodržovat pořádek a řídit se pokyny pořadatele. Pokyny mohou být udělovány ústně.

 5. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození majetku prodejce způsobenou prodejcem nebo třetí osobou. Prodejce odpovídá za veškeré škody, které způsobí.

 6. Prodejce nesmí během prodejní doby prodávat jakékoliv jiné zboží, než bylo uvedeno v přihlášce bez předchozí domluvy s pořadatelem.

 7. Pořadatel vyžaduje od prodejců slušné chování, pokud tato podmínka bude ze strany prodávajícího závazně či opakovaně porušena, pořadatel si vyhrazuje právo vykázat prodejce z prodejního místa a odstoupit od smlouvy bez možnosti vrácení nájmu prodejci.

 8. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na níž je přímo nebo nepřímo zachyceno prodejní místo v užívání prodejce společně s autorskými díly či jinými nehmotnými statky prodejce chráněnými zákonem, zobrazenými v prostorách určených k provozování akce, zejména pro účely propagace akcí pořádaných pořadatelem. Prodejce tímto dává k tomuto používání souhlas. Používání takto pořízených záznamů nemá za následek zásah do osobnostních práv prodejce ve smyslu §16 občanského zákoníku.

 9. Pokud dojde ke zrušení akce zásahem vyšší moci, nemá prodejce nárok na vrácení nájmu.

 10. Uhrazením platby faktury od pořadatele potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami prodeje a že je v celém rozsahu přijímáte a s nimi souhlasíte.

 11. Jsem Michaela Slezáková, IČO 87623528, bydliště Javorník 87, 25722 Čtyřkoly, Zapsaný v živnostenském rejstříku a provozuji webovou stránku www.vunearadosti. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Najdete zde: https://www.vunearadosti.cz/GDPR-a9_1.htm

 

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 31.3.2023.

 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz